در راستای اهداف و استراتژی های تدوین شده و برنامه ریزی های صورت گرفته بخشی از فعالیتهای شرکت خودروسازی لوتوس با هدف کارآفرینی و کاهش قیمت تمام شده مینی بوس فیات دوکاتو، به سمت تولید و مونتاژ قسمتهایی از این خودرو معطوف گردید. این موارد عبارتند از:
– تولید تریم های داخلی توسط تامین کنندگان داخی
– تولید صندلی ها توسط تامین کنندگان داخلی
– مونتاژ نهایی و تحویل خودروی تکمیل شده در کارخانه
در همین راستا، با درنظر گرفتن سیاست های داخل سازی، فرآیندهای مدیریت تامین کنندگان و خرید تدوین و براساس فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، شرکت عایق صنعت جهت تولید تریم های داخلی و شرکت امید صنعت جهت تولید صندلی ها، ارزیابی و انتخاب شدند. کلیه مراحل تکوین این مجموعه از قطعات با این دو شرکت تا مرحله تولید نهایی در ایران اسلامی اجرایی گردید.
با توجه به هدف گذاری های صورت گرفته و سیاستهای تدوین شده خط مونتاژی در کارخانه واقع در گرمسار توسط کارشناسان داخلی و خارجی طراحی و پیاده سازی گردید تا کلیه مراحل مونتاژ نهایی مینی بوس فیات دوکاتو در این خط مونتاژ قابل اجرا باشد. لذا کلیه خودروها که بصورت شاسی وارد شده بودند در همین کارخانه مونتاژ و به مشتریان گرامی واگذار گردید.
آمار تولید:
– تعداد خودروهای وارداتی( مدل ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ): ۲۹۰ دستگاه
– تعدا مینی بوس های تولید شده: ۲۴۶ دستگاه
– تعداد آمبولانس های تجهیز شده:
– ۴۰ دستگاه توسط شرکت رمزآسا تجهیز گردید.
– ۳ دستگاه توسط شرکت آژیراک خودرو تجهیز گردید.
– ۱ دستگاه توسط شرکت مه شکن سازه تجهیز گردید.
امید است در راستای هدف گذاری های صورت گرفته براساس چشم انداز تدوین شده قدم برداشته و در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی سهمی هرچند ناچیز داشته باشیم.