تلفن های دفتر:
۸۸۶۹۷۴۰۶
۸۸۶۹۸۱۷۳
۸۸۵۶۵۳۲۳
۸۸۵۶۵۴۰۸
۸۸۵۶۵۴۶۶
۸۸۵۶۵۸۷۳

شما می توانید سوالات خود را در خصوص موارد و مشکلات فنی از طریق ایمیل : support@lotusid.com

و یا شماره تماس های ۰۹۱۹۸۵۸۵۳۸۳ نوروزی و ۸۸۶۹۷۴۰۶ رحیمی با واحد خدمات پس از فروش قسمت پشتیبانی فنی در میان بگذارید.