تلفن های دفتر:
۸۸۶۹۷۴۰۶
۸۸۶۹۸۱۷۳

شما می توانید سوالات خود را در خصوص موارد و مشکلات فنی از طریق ایمیل : support@lotusid.com

و یا شماره تماس های ۰۹۱۹۸۵۸۵۳۸۳ نوروزی و ۰۹۱۹۵۰۰۶۴۵۵ رحیمی با واحد خدمات پس از فروش قسمت پشتیبانی فنی در میان بگذارید.