شرکت خودرو سازی لوتوس نمایندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش می پذیرد .

جهت تکمیل اطلاعات زیر، به شرایط نمایندگی در فرم پیوست رجوع نموده،سپس در صورت احراز شرایط، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام گردد.

 شرایط و مدارک مورد نیاز

فرم درخواست نمایندگی
 

Fiat 500

مشخصات متقاضی حقیفی

نام،نام خانوادگی(الزامی)

تلفن ثابت (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شهر/استان (الزامی)

آدرس (الزامی)

نوع فعالیت (الزامی)

متقاضی (الزامی)
نمایندگی فروشنمایندگی خدمات پس از فروش

قرار دادن عکس از محیط نمایندگی (در صورت بودن بیش از یک عکس،لطفا تمامی عکس ها را در یک فایل زیپ قرار داده و ارسال نمایید)

Fiat 500

مشخصات متقاضی حقوقی

نام شرکت

نوع فعالیت

نام،نام خانوادگی مدیرعامل

تلفن ثابت (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

فکس (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شهر/استان

آدرس

شرکت های همکار

متقاضی (الزامی)
نمایندگی فروشنمایندگی خدمات پس از فروش

قرار دادن عکس از محیط نمایندگی (در صورت بودن بیش از یک عکس،لطفا تمامی عکس ها را در یک فایل زیپ قرار داده و ارسال نمایید)
[