خدمات پس از فروش فیات ۵۰۰:

حسین رحیمی   تلفن: ۵۵ ۶۴ ۵۰۰ ۰۹۱۹

تعمیرگاه مرکزی مینی بوس دوکاتو:

جاده خاوران کیلومتر ۹۰ ارادان

تلفن:۰۲۳۳۴۵۴۳۱۸۸ ساعت کار: ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

خدمات پس از فروش مینی بوس دوکاتو:

امداد سیار دفتر تهران

رضا نوروزی      تلفن: ۰۹۱۹۸۵۸۵۳۸۳

 نمایندگی تهران( مینی بوس دوکاتو):

نمایندگی خدمات پس از فروش (آقاجانی)

تهران – خیابان پیروزی – خیابان نبرد – خیابان شهید داود آبادی – خودرو دیزل

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۲۴۸۷ – ۰۲۱۳۳۷۸۷۶۰۱

نمایندگی فارس( مینی بوس دوکاتو):
اسلام شعار

شیراز – بلوار نصر – ۵۰۰ بعد از پارک رضوی

تلفن:۰۷۱۳۷۲۱۷۷۶۰

نمایندگی گلستان( مینی بوس دوکاتو):

چلنگر

گرگان – نبش بلوار کشاورزی

تلفن:۰۱۷۱۳۳۷۴۳۶۱