مشتری گرامی ، واحد امور مشتریان شرکت خودروسازی توسعه بین الملل لوتوس پس از دریافت فرم تکمیل شده زیر، ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت با شما تماس حاصل می نماید.

Fiat 500l

نام،نام خانوادگی مالک خودرو

تلفن ثابت

تلفن همراه

ایمیل شما

نوع خودرو

مدل خودرو

شماره شاسی

کیلومتر کارکرد

نام عاملیت

موضوع شکایت

شرح شکایت