رضا نوروزی      تلفن: ۰۹۱۹۸۵۸۵۳۸۳                                                

تعمیرگاه مرکزی مینی بوس دوکاتو:

جاده خاوران کیلومتر ۹۰ ارادان

تلفن:۰۲۳۳۴۵۴۳۱۸۸ ساعت کار: ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

نمایندگی فارس( مینی بوس دوکاتو):
اسلام شعار

شیراز – بلوار نصر – ۵۰۰ بعد از پارک رضوی

تلفن:۰۷۱۳۷۲۱۷۷۶۰